Fysiskt nedbruten , mentalt uppbyggd - 40% regeln (25 maj 2016)

”Vad din mamma tror du klarar av är ungefär 20% av vad du klarar av. Vad du själv tror att du klarar av är ungefär 40% av vad du klarar av. Vi höjer ribban åt folk så de kan klara av de krav som kriget ställer på dem” Så säger ett befäl i den ökända kustjägardokumentären ”blod, svett och bajs” från tidigt 90-tal. Tesen är hämtad från Försvarsmakten överlevnadshandbok bland att författad av Lars Fält och styckevis av f.d Kustjägar- och Specialförbandschefen Hans Alm. I USA kallas hypotesen 40% rule. MILRUCKs events prövar just den tesen - du klarar dubbelt så mycket som du tror. Både tes och metoden vi använder är hämtad från försvarsmaktens jägarförband (se bild*). Jägarförbanden har extremt svåra och extremt riskabla uppgifter, för att klara dessa uppgifterna eller till och med för att jägarna inte ska desertera när de får uppgiften behövs förutom en gedigen militär utbildning inom spaning och strid även ett ett extremt självförtroende. En övertro på sin egen förmåga helt enkelt. Detta återspeglas ofta i förbandens lagom kaxiga motton; ”Who dares wins” ”vilja, mod, uthållighet” ”the only easy day was yesterday” En hård sållande uttagning är resans början till det självförtroendet, därtill följer en testperiod under gröntjänsten som bryter ner individen fysisk och gör den beroende av sina kamrater. Kollektiv bestraffning är ett effektivt sätt att få individen att förstå att mina misstag kommer få konsekvenser för inte bara mig själv utan också för mina kamrater. På MILRUCK kallar vi denna period för förtestet eller uppvärmningen. Vi bryter ner individen fysiskt för att bygga upp denne mentalt. Poängen med det? jo, redan här nosar vi på 40% regeln. Efter förtestet kanske du känner dig helt slut, då är det 12h kvar på MILRUCK TOUGH. Suck it up buttercup.

*Sida 11 FM Överlevnadshandbok Fjärde tryckningen © 1988 Försvarsmakten, Stockholm Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala, 1995