MILRUCK SILVER STANDARD Definierad (7 april 2016)

En ledares uppgift, förutom att leda, är vanligtvis att se till att en viss standard upprätthålls argumenterar Jocko Willink och Leif Babin i sin lysande ledarskapsbok Extreme Ownership, om ledaren accepterar underprestationer så riskerar denna substandard bli organisationens nya standard. Det finns alltså risk för en löpande försämring av organisations prestationer om inte ledaren hela tiden ser till att standarden uppfylls. På MILRUCK har vi därför gjort standarden mätbar i bland annat tid och antal repetitioner. Av erfarenhet vet vi att det viktigt för andan i vårt community att man vet vad en person genomlidit när man ser denne bära ett MILRUCK märke, även om vissa stationer varierar så vet man att någon med ett MILRUCK TOUGH märke genomfört 6.5km snabbmarsch, välkomstfesten och att eventet varat i minst 12 timmar. Det är så vi försöker bygga laganda i MILRUCK, känns det igen från förbanden vi säger oss vara inspirerade av? Självklart!

Det är därmed ett bra tillfälle att redogöra för standarden för de tre huvudeventet BRAVE-TOUGH-ELITE.
När man genomfört alla tre eventet har man möjlighet att kvalificera för SILVER resp GOLDEN standard. GOLDEN standard tar vi i ett senare inlägg när det börjar bli relevant. SILVER STANDARD är ett märke (se bild) som tilldelas då man klarat samtliga tre event med godkänt resultat plus plus. Det räcker inte att snubbla över mållinjen.  

MR SILVER standards
6.5km snabbmarsch (genomförs på TOUGH)
Måltid 40min
Kravtid 55min
 
20km snabbmarsch (genomförs på ELITE)
Måltid 2.20 (jägarkrav)
Kravtid 3.30 (för eventmärke MRE)
Kravtid 3.00 för SILVER standard
Det betalar sig att vinna

För er som undrar över BRAVE så är det ett introduktionsevent, helt kravlöst. Tufft men kul. Nedanstående genomförs på MILRUCK ELITE och gäller bara för att kvalificera till Silver Standard, inte MILRUCK ELITE. ELITE är 24h så det är tufft nog som det är.

Fyskrav (Ingen ryggsäck)  
40 oavbrutna armhävningar
40 oavbrutna sit-ups
40 oavbrutna rygglyft
8 räckhäv, pull-ups (6 dam) funktionella rörelser, kipping är ok.

Alternativt (funktionella rörelser, kipping är ok. Ingen ryggsäck)
55 push ups inom 2 min med liggande viloläge
55 situps med liggande viloläge inom 2min.
55 rygglyft med liggande viloläge.

Misslyckas man med ett moment på eventet så kan man komma tillbaka och göra om det provet man misslyckats med, vi tror på att ge en andra chans till de som försöker. Det finns därför under fliken anmälan på hemsidan ett event som heter omprov snabbmarsch. Vi löser det tillsammans. Självklar är målet att samtliga som deltagit i alla tre eventet skall bära SILVER STANDARD.  

Jocko Willink diskuterar vidare; konsekvenserna för att misslyckas med att upprätthålla lägsta standarden bör inte vara överdrivit grymma. Men ledaren måste låta personalen försöka igen till standarden är uppfylld. Ledaren måste se till att standarden upprätthålls på ett inkluderande och motiverande sätt så att deltagaren känner ägarskap för sina prestationer. END OF MESSAGE.

Kader D