Personlig säkerhet - a state of mind (9 mars 2016)

På senare tid har begreppet personlig säkerhet tyvärr blivit aktuellt och därför kommer detta inlägg handla om just detta. Det ligger också nära MILRUCKs natur att vara riskmedveten så det är ingen större avvikelse i bloggen i stort. Säkerhet är motsatsen till risk och risk är en kombination av det som kan skada oss (hoten) och våra sårbarheter. Man kan således hantera risk genom att antingen påverka hoten eller stärka sina sårbarheter. Detta inlägg kommer fränt handla om att stärka våra sårbarheter. Marinkårsöversten (US) Jeff Cooper har skrivit ett antal böcker om risk då han forskade vid Stanford och University of California. Den mest kända riskhanteringsmodellen han kom upp med kallas ”Coopers colors”. Jeff menade att säkerhet börjar med oss själv och vår personliga beredskap. Den personliga beredskapen skalade Jeff in i fem kategorier och gav varje kategorie en färg. Vit-Grön-Gul-Röd-Svart. Färgerna kan variera och bland annat så har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kastat om dem lite i syfte att de ska korrelera med deras riskfärgskala för Säkerhetsriskanalys (SRA) ej att förknippa med RSA. Ursäkta sidonoten, tillbaka till Coopers colors:
Vit: Du är inte beredd, omedveten om vad som händer omkring dig och således ett lämpligt offer för en gärningsman. Det sinnestillstånd du har hemma i sovrummet med andra ord, eller hemma hos en god vän eller när du går som en zombie på gatan och stirrar på din mobiltelefon. Vit beredskap är okej i en vit miljö, dvs en säker miljö. Inte i en grön, gul eller röd miljö.
Grön: Idealet, du är beredd men inte överspänd - a state of relaxed awareness. Du är avslappnad men beredd. Vad som helst kan hända när som helst. Du är på väg till jobbet, till fots. Mobilen i väskan, ryggen rak och blicken bestämd. Inte ett offer. Grön är som en radar som hela tiden söker och detekterar avvikelser. Sätt igång din radar, det är bara trycka på den mentala ON-knappen. Now you are switched on.
Gul: Du är medveten om att något är fel, du kanske hör en KRASH!!, sirener som ljuder eller plötsligt hamnar i en mörk gränd. En grupp män dyker upp. Gul beredskap är krävande och pulsen går upp. Du måste tillbaka till grön miljö och får inte tappa beredskapen, men inte heller stanna för länge i gul. Då blir du utmattad.
Röd: Du är direkt eller indirekt involverad i en oönskad händelse, stressnivån går upp men du kan forfarande fatta ett rationellt bestlut huruvida du ska fly eller fäkta situationen. Du får inte panik, Röd beredskap är positivt, du kan kontrollera din aggressivitet och rädsla.
Svart: Black out! du är överrumplat av situationen och kan inte handla rationellt, du fryser till is eller fattar ett kontraproduktivt beslut baserad på instinkt snarare än tanke. Svart är en icke-beredskap och precis som VIT beredskap är det idealläget för gärningsmannen, det är här gärningsmannen vill att du ska hamna. Det är här du INTE ska hamna, Ta tillbaka initiativet, tillbaka till RÖD-beredskap. Svart beredskap kan endast motverkas genom träning/ utbildning. Att du känner till dina styrkor och svagheter samt övar dig på att möta hot, bli överraskad och överrumplad. MSB har den typen av utbildningar, Försvarsmakten tränar sina enheter på att hantera olika typer av hot, Brandkåren och polisen med. Gör det du med! 

Kader D
MILRUCK - bygger starkare medborgare