The Fresh Start Effect

Intressant data om Träningsriket Sverige

  • 70% av svenskarna tränar minst en gång i veckan, mest på gym, vilket är mest i Europa.
  • 22% av svenskarna har ett gymkort, även det mest i Europa iaf per capita.
  • Å andra sidan beskrivs den svenska folkhälsan som en smärre katastrof.
  • Svenskar med hälsofarligt dålig kondition har ökat från 27 till 46% mellan 1995 och 2017 samt att andelen fetma nästan fördubblats.
  • Det är en sak att ha ett gymkort men en annan att faktiskt gå dit. Tyvärr tyder mycket på att svenskar inte tränar så mycket som de påstår.
  • The Fresh Start Effect (Milkman 2014): Människor är 11.6% mer benägna att besöka gymmet i början på ett nytt år och hela 33,4% mer benägna att börja träna på en måndag än andra veckodagar. Jag börjar på måndag som man säger på ren svenska.

Källa: Filter #77(23 november 2020)