Vår story fortsätter och affärsutveckling (14 februari 2016)

2007 åkte jag och fem andra instruktörer (kader) till Lydd i södra England för att delta i en sju-veckor lång och mycket intensiv spaningskurs (static covert surveillence). Instruktörerna kom från Special Reconnaissance Regiment, SAS och förband som commandos och paras. Allt var hemligt och inga foton fick tas, inte ens anteckningar fick egentligen föras men vi svenskar fick undantag då vi var där var att bli instruktörer och inte operatörer i första hand. Utbildningen speglade en miljö som skulle motsvara medelrisk visavi Nordirland eller Kosovo och infiltrations och inhämtningsmetoderna vi lärde oss var minst sagt okonventionella. Vi tvingades tänka långt utanför den svenska boxen men också tänja på regelverket ordentligt för att lyckas i en så dynamisk miljö som Pristina eller Belfast motsvarar. Känn till reglerna om du ska bryta dem var budskapet för juridik är en argumentationslek. När vi väl kom hem så satte vi upp en motsvarande kurs i Karlsborg för en liten del av utlandsstyrkan som skulle verka i ovan nämnda miljöer. Naturligtvis förfinade vi metoderna vi lärt oss och anpassade dem till svenska militära förhållanden. Vi förkastade det som var dåligt och tog åt oss av det som var bra med andra ord. Kursen var fantastiskt bra så i huvudsak svalde vi stoltheten och växlade upp ödmjukheten inför världens bästa spaningsförband - UKSF.

På en sidonot bör morgonträningen (alltid 05:00) nämnas, nämligen bestående av MILRUCK klassiker som log race, stretcher race, advanced combat fitness test (http://bootcampmilitaryfitnessinstitute.com/exercises/the-loaded-march/) och ett amfibisk vattenrace i februari månad.  

Några år, och en ny karriär, senare åkte och några MSB kollegor till Kenya för att gå en instruktörskurs hos Förenta Nationernas säkerhetstjänst i safe and secure approches in field environment (SSAFE). Resultatet blev än en gång en svensk kurs hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (www.msb.se) som numera heter fältsäkerhet i högriskmiljö (FSHR). Den är obligatorisk för diplomater, humanitärer och andra officiella tjänstepersoner i olika grad. Även FSHR är anpassad och förfinad till svenska förhållanden, dvs svensk pedagogik och svenska värderingar och i viss mån även svenska regler (och hur man bryter dem) Ett inlägg om personlig säkerhet kommer framgent, då det dessvärre blivit aktuellt även i Sverige.

Kontentan med det här inlägget är att förklara hur MILRUCK ska utvecklas. Min tidigare karriär har handlat om att utveckla befinlig verksamhet från spaning till inhämtning, från säkerhet till fältsäkerhet och så vidare. Det är det jag kan och arbetslivet handlar enligt mig om att göra något man tycker är kul, något man är bra på och något som ger mervärde. Det är det vi gör med MILRUCK. Vi tycker det är kul, vi är bra på det (planera, leda, krossa, utvärdera) och det ger mervärde (pengar (inte än) och starkare medborgare)  

Ännu en gång befinner jag mitt utomlands för att utveckla verksamhet. Inte inhämtning, inte fältsäkerhet eller krishantering utan RUCKING. Jag är i USA för att köra lite Spartan, CrossFit, GORUCK och förhoppningsvis SEALFIT. Mer om detta framöver.

Kader Dennis