MILRUCK är en förkortning för "military rucking" eller militär marschträning på svenska. Rucking är ett engelskt verb som fritt översatt betyder "gå med ryggsäck". Mest kända för långa marscher med tung packning är våra jägarförband. Alla event leds därmed av en instruktörskader från dessa förband.

Unikt för jägarförbanden är att de jobbar i små enheter och att de inte är lika beroende av teknik som många andra förband. Det är människan som är den yttersta resursen. Jägarförbanden är också kända för sina tunga ryggsäckar då de ofta saknar fordon samt måste lösa uppgifter självständigt under lång tid. Alla event leds därmed av en instruktörskader från dessa förband. Vid jägarförbanden genomförs utbildningskontroller i form av uthållighetsprov som till exempel: Övning Neptun, Jägarprovet och Örnmarschen. Det är efter dessa prov MILRUCK grundar våra event. Efter ett jägarprov tilldelas soldaterna ett tygmärke att fästa på ärmen och därmed erhåller MILRUCKs deltagare också ett tygmärke efter avklarat event istället för en klassisk medalj.

Ett ruckingevent är uppbyggt kring utmaningar som innebär olika typer av förflyttningar. Mellan förflyttningarna genomförs evolutioner som ungefär betyder "utvecklande träningspass" som genomförs i syfte att utveckla deltagaren till nästa nivå. Det kan vara ömsom fysiska, mentala och sociala utmaningar. Event genomförs i team, du kommer som en individ, du går som ett team. MILRUCKs vision är att bygga starkare medborgare som sätter laget före jaget.