MILRUCK dekonstruerar orientering / landnavigering (31 december 2016)

Nu i det nya året kanske du vill lära dig en ny färdighet, eller kanske snarare repetera en gammal skill som du tappat eller låtit rosta. Orientering är ett område som alla borde behärska, särskilt i sårbara tidevarv som det vi lever i nu. Härmed ska jag försöka bryta ner ämnet orientering i dess mest nyttiga och praktiska form eftersom folk kanske undviker det då det kan verka svårbegripligt och ångestframkallande. Särskilt om man lärt sig det i det militära där grundregeln är att: det är endast okej att gråta vid två tillfällen i livet och det ena är vid mörkerorientering. Det andra är väl ens mors begravning eller möjligtvis vattenfys!?.
Vad behöver man då? jo, en karta (från tex din lokala orienteringsklubb) samt en kompass eller GPS. Öva med kompass säger somliga, visst säger vi men det är kul att orientera med GPS också.
Därefter menar vi att du endast måste ha koll på följande:
1. Avstånd: Kontrollera kartans skala den kan vara 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 eller något annat. Om du då vill veta hur många meter det är i verkligheten så stryker du bara två nollor. 1:50000 blir då 1:500 alltså 1 centimeter på kartan är 500 meter i verkligheten. 1:25 000 blir 1 centimeter på kartan är 250 meter osv.
2. Riktning: Kompassriktning eller bäring som det heter på GPS:en. Ta ut den genom att kontrollera så att norr på kartan är upp (det är det på de flesta kartor), placera kompassidan (som ser ut som en linjal) mellan platsen du är på och platsen du ska till. Vrid kompasshuset så att den röda pilen pekar mot kartans norr. Ej att förknippa med den magnetiska röda pilen som rör sig. Placera sen kartan med tumgrepp (se nedan) i ena handen och vänd i den riktning så den rörliga magnetiska pilen sammanfaller med den röda fasta pilen. I denna riktning skall du sen framrycka, ta ut ett mål till exempel ett träd inom synbart avstånd, framryck till trädet och ta därefter ut en ny riktning. Alternativet är följa en ledstång.
3. Ledstång: Ta ut något på kartan som du kan framrycka längs med, till exempel en bäck, väg, trädgräns eller en höjdkurva. På så sätt slipper du kolla på kompassen hela tiden när du framrycker i terrängen.
4. Uppfång: Ta ut minst två uppfång på kartan som är tydliga och omöjliga att missa. Ta ut ett extremt tydligt bortom platsen du ska till som till exempel en asfalterad väg eller en å eller en kanal. När du kommer dit så vet du att du sprungit för långt. Ta därför ut ett uppfång närmare platsen du vill till, i bästa fall är det något tydligt som en väg men terrängen kanske bara erbjuder en sten eller en grävd grop. Läs gärna på kartans symbollegend innan du beger dig ut så du vet hur en grävd grop markeras. Ett tredje uppgång kan också tas ut innan målet så du vet att du är på rätt väg.
5. Tumgrepp: Sätt tummen på den plats på kartan du senast befann dig och spring. Då har du automatiskt koll på din senaste position när du tar fram kartan för att kolla vart du är. Nytt tumgrepp och fortsätt.

Strunt i telefonen och ut och orientera nu.